skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Elektrisk fundamenteringsrigg

Vi kan modifiera Hitatchi Zeron maskiner, och montera en av våra master, så att du får en nollutsläppsmaskin till större grundläggningsriggsprojekt.

Vi kan leverera elektriska grävmaskiner med dessa master:
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt