skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 810TS6

810 TS6 er en terränggående fundamenteringsrigg

Metrisk Imperial
Motor power180kw241hp
Width2470mm97 1/2 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth standard16 800 kg37000 lbs
Feed stroke7 000 mm275 1/2 inches
Feed force 5 000 kg11 023 lbs
Retract force12 000kg26 455 lbs
Drill table420mmØ16 inches
TorqueAlt.1: 4000/8000Nm
Alt. 2: 5 600/11 200Nm
Option 1: 2950/5900ft-lb
Option 2: 4150/8300ft-lb
Rotation speedAlt. 1: 0-70/0-35rpm
Alt. 2: 0-100/0-50rpm
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt