skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 4540G horisontal

QMATEC 4540G är en horisontalrigg for större projekt.

MetricImperial
Weigth8 000kg8 818lbs
Feed stroke7 000mm275 1/2 inches
Feed force40 000kg88 100lbs
Retract force40 000kg88 100 lbs
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt