skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 4525 JBR

QMATEC 4525 är en järnvägsrigg, som är ägnat för grundläggning

Metrisk Imperial
Motor power180kw241hp
Width2720mm97 1/2 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth standard34 000 kg33069 lbs
Feed stroke7 000 mm275 1/2 inches
Feed force 34 000 kg33 000 lbs
Retract force25 000/50 000kg55 000/110 000 lbs
Torque11 / 22 / 45kNm8100/16200/33200ft-lb
Rotation speed76 / 47 / 23 rpm
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt