skicka mail

Den här riggen har:

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

QMATEC 407G horisontal

QMATEC 407G är en allsidig horisontal borrigg

Metric Imperial
Weigth2 500kg3307lbs
Feed stroke1 700mm67 inches
Feed force3 500kg7716 lbs
Retract force7 000kg15 430 lbs
Drill tableØ42016 1/2
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard