skicka mail

Den här riggen har:

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

QMATEC 1114 G horisontal

QMATEC 1114G är en horisontalrigg

MetricImperial
Weigth4 000kg8 818lbs
Feed stroke4 000mm157 1/2 inches
Feed force6 000kg13 227 lbs
Retract force14 000kg30 864 lbs
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard