skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 810TST

810TST er en terränggående kombinationsrigg

MetricImperial
Motor power180kw241hp
Width2480mm97 1/2 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth standard15 000 kg33000 lbs
Feed stroke7 000 mm275 1/2 inches
Feed force 5 000 kg11023.11 lbs
Retract force10 000kg22046 lbs
Drill table420mmØ16 inches
TorqueAlt.1: 4000/8000Nm
Alt. 2: 5 600/11 200Nm
Option 1: 2950/5900ft-lb
Option 2: 4050/8100ft-lb
Rotation speedAlt. 1: 0-70/0-35rpm
Alt. 2: 0-100/0-50rpm
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt