skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 207 G horisontal

QMATEC 207G är en kompakt horisontal borrigg

Metric Imperial
Weigth1500kg3307lbs
Feed stroke1 600mm63 inches
Feed force3 500kg7716.18 lbs
Retract force7 000kg15 432.36 lbs
Drill tableØ42016 1/2
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt