skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

qmatec 1130TS

QMATEC 1130TS är en grundläggningsrigg

Metric Imperial
Motor power180kw241hp
Width2470mm/3470 mm136 1/2 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth23 000 kg50 700 lbs
Feed stroke7 000 mm275 1/2 inches
Feed force 14 000 kg30 864,72 lbs
Retract force30 000kg66 138,68 lbs
Drill tableØ 520mm/620mmØ 20 1/4 inches/24 1/4
Torque8 000/ 16 000Nm 5900/11800ft-lb
Ratation speed0-75/0-37rpm
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt