skicka mail

Den här riggen har:

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

QMATEC 1114TS

QMATEC 1114TS är en terränggående grundläggningsrigg

MetricImperial
Motor power180kw241hp
Width2517 mm99 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth 15 000 kg33 050 lbs
Feed stroke4 000 mm157 1/4 inches
Feed force 6 000 kg13 227,73 lbs
Retract force14 000kg30 864,72 lbs
Drill tableØ 420mmØ 16 1/5 inches
TorqueAlt.1: 5 600/11 2000Nm
Alt. 2:8 000/16 000m
Option 1: 4150/8300ft-lb
Option 2: 5900/11800ft-lb
Rotation speedAlt. 1: 0-100/0-50rpm
Alt. 2: 0-70/0-35rpm
skicka mail

Den här riggen har:

Säkrar borrpersonal under
transport och borrning

Maskinen övervakas och kan felsökas samt uppgraderas
õver nätet

Våra riggar levereras efter
gällande miljöstandard

Säkrar borrpersonal,
på ett effektivit sätt