Send forespørsel

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell under
transport og boring

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Våre rigger leveres etter
gjeldene miljøstandard

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

Elektrisk fundamenteringsrigg

Vi kan modifisere Hitatchi Zeron maskiner, og montere en av våre master, slik at du får en nullutslippsmaskin til de store fundamenteringsjobbene.

Vi kan levere elektriske gravere med disse mastene:

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Sikrer borepersonell under
transport og boring