Våre avdelinger

Vår historie

Qmatec Drilling AS er en mekanisk hjørnesteinsbedrift i Vinje kommune. Vi har siden etableringen av Nemek i 1966 produsert flere hundre borerigger til ulike formål, og spesialiserer oss i dag på rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering.


Gjennom over 50 år har vi tilegnet oss unik kompetanse og erfaring innen alle ledd av produksjonskjeden, og alt fra design til selve ferdigstillelsen, skjer ved våre lokaler i Vinje.
Våre rigger er kunde- og brukstilpasset, og er i dag å finne i store deler av verden.


Qmatec Drilling tilbyr også et bredt spekter av boreutstyr og vi leverer totalpakkeløsninger tilpasset kundens bruksområde.
For å sikre kontinuitet satser Qmatec Drilling på lokal rekruttering til bedriften. Vi har i dag en motivert og positiv arbeidsstab med mange års erfaring som våre kunder nyter godt av

Ragnvald Nestestog, med prototypen for de første Nemekriggene, med kallenavnet Krabba.