Send forespørsel

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell under
transport og boring

Maskinen blir overvåket, og kan feiløskes og oppgraderes
over nettet

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

QMATEC 4525 JBR

QMATEC 4525 er en jernbanerigg, som er egna til fundamenteringsjobber

Metrisk Imperial
Motor power180kw241hp
Width2720mm97 1/2 inches
Track width 500mm19 1/2 inches
Weigth standard34 000 kg33069 lbs
Feed stroke7 000 mm275 1/2 inches
Feed force 34 000 kg33 000 lbs
Retract force25 000/50 000kg55 000/110 000 lbs
Torque11 / 22 / 45kNm8100/16200/33200ft-lb
Rotation speed76 / 47 / 23 rpm

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Sikrer borepersonell under
transport og boring