Send forespørsel

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell under
transport og boring

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

QMATEC 207 G horisontal

QMATEC 207G er en kompakt horisontal borerigg

Metric Imperial
Weigth1500kg3307lbs
Feed stroke1 600mm63 inches
Feed force3 500kg7716.18 lbs
Retract force7 000kg15 432.36 lbs
Drill tableØ42016 1/2

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Sikrer borepersonell under
transport og boring