Send forespørsel

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell under
transport og boring

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

QMATEC 1114 G horisontal

QMATEC 1114G er en horisontalrigg

MetricImperial
Weigth4 000kg8 818lbs
Feed stroke4 000mm157 1/2 inches
Feed force6 000kg13 227 lbs
Retract force14 000kg30 864 lbs

Denne riggen har:

Sikrer borepersonell, uten tap av effektivitet.

Våre rigger leveres etter
gjeldende miljøstandard

Maskinen blir overvåket, og kan feilsøkes og oppgraderes
over nettet

Sikrer borepersonell under
transport og boring